๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

https://www.facebook.com/mitsampanwittayaschool/photos/a.1561038464159120/2361859030743722/?type=3&theater

About admin 193 Articles
โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*