ผลงานและกิจกรรม

กิจกรรมวันวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา […]

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการแนะแนวในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอวังน้ำเย็น

โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยาจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ถวายพานพุ่ม กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่

ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องจากเกษียณอายุราชการ “มุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน”

๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

“โครงการ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา โรงเรียนแห่งหนังสือพระราชา”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการภาคตะวันออกปี2562 และได้ไปต่องานนิทรรศการวิชาการระดับประเทศ(เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)

Play Video