พิธีแสดงมุทิตาจิต(ภาคค่ำ) แด่ คุณครูระเบียบ อุ่นปฎิชัย และ คุณครูสุชาดา เหล่าอุทธา โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา

พิธีแสดงมุทิตาจิต(ภาคเช้า) แด่ คุณครูระเบียบ อุ่นปฎิชัย และ คุณครูสุชาดา เหล่าอุทธา โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

“คุรุมุทิตานุสรณ์ เกษียณอายุราชการ 2562”

การอบรมขยายผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในสถานศึกษาให้กับครูในโรงเรียนทุกระดับชั้น

๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

“โครงการ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา โรงเรียนแห่งหนังสือพระราชา”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการภาคตะวันออกปี2562 และได้ไปต่องานนิทรรศการวิชาการระดับประเทศ(เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

Play Video