คณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา อำเภอวังเจ้า ศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา

กิจกรรมงาน “เปิดประตูการศึกษา พัฒนาคุณภาพสู่ชุมชน ครั้งที่ 13”

โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยาจัดกิจกรรมงาน “เปิดประตูการศึกษา พัฒนาคุณภาพสู่ชุมชน ครั้งที่ 13” โดยโรงเรียนร่วมกับสาธาณสุขเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น และเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.10)

โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เปิดรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

เครื่องแบบนักเรียนหลักสูตรปกติและโครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษของโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

แจ้งเลื่อนการประชุมผู้ปกครองและเลื่อนการรับผลการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ หลักสูตร Semi-EP

ประกาศ!!! การเลื่อนรับสมัคร..การมอบตัวและการรับผลการเรียนของนักเรียน..

Play Video