ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องจากเกษียณอายุราชการ “มุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน”

๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

“โครงการ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา โรงเรียนแห่งหนังสือพระราชา”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการภาคตะวันออกปี2562 และได้ไปต่องานนิทรรศการวิชาการระดับประเทศ(เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)

Play Video