ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563 นายเกรียงไกร ปริธรรมมัง รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครูเข้าร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ร่วมกับ สภ.วังน้ำเย็น ณ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา

โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา จัดการอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ(เกณฑ์ใหม่)

คณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา อำเภอวังเจ้า ศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา

กิจกรรมงาน “เปิดประตูการศึกษา พัฒนาคุณภาพสู่ชุมชน ครั้งที่ 13”

26 มิถุนายน 2563 นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น มอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในโอกาสประชุมคณะครู โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 รองเกรียงไกร ปริธรรมมัง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับครูใหม่ได้ให้คำแนะนำในการปฎิบัติงานของการเป็นครูที่ดี

ข้อปฏิบัติในการมอบตัวรายงานตัว จำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ณ โดม อเนกประสงค์

แจ้งวันมอบตัว และซื้ออุปกรณ์การเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา

Play Video